Omgevingslawaai

Omgevingslawaai: wat is het en wie heeft er last van

Met ingang van 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet stelt strikte geluidsnormen voor de woon – en leefomgeving. De verwachting is dat de term omgevingslawaai een vergelijkbare rol in het publieke debat gaat spelen als de stikstofproblematiek en CO2 belasting.

“Omgevingslawaai is hard op weg een grotere killer te worden dan luchtvervuiling” kopt het programma De Monitor. Lees HIER het volledige artikel.

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben last van omgevingslawaai.

De gezondheid van miljoenen Nederlanders is in gevaar, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport (RIVM-rapport 2019-0227). 970.000 Nederlanders hebben hinder van wegverkeer, 260.000 van vliegtuigen, 100.000 van treinen en ruim 7.000 personen van windmolens. Het instituut adviseert daarom het wettelijk toegestane geluidsniveau te verlagen. Lees HIER het volledige artikel.

Geluidsbelasting is het hoogst in de buurt van wegen, spoorwegen en aan- en uitvliegroutes van vliegvelden. Meer dan 70% van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan geluid van meer dan 50 decibel. Dit is het geluidsniveau in een gemiddelde woonwijk overdag buiten. Ongeveer 5% van de woningen heeft een relatief hoge geluidsbelasting van 65 decibel of meer. Bijna 1% van de huishoudens wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 70 decibel, te vergelijken met het geluid van een autosnelweg op 25 meter afstand.

Geluidsoverlast wordt voor een groot deel veroorzaakt door herrie van auto’s, motoren en andere voertuigen.