Verkeerslawaai en gezondheid

Geluid is niet gezond. In de publicatie Slim onderweg naar een stillere en gezonde stad, uit mei 2017 wordt informatie verstrekt over “De betekenis van geluid voor mensen” en worden normen voor geluid in Nederland uitgelegd. Deze publicatie is gebaseerd op een uitgebreid advies van de Gezondheidsraad (2014), getiteld Geluid en gezondheid (PDF).

De afbeelding hieronder het effect zien van lawaai op gezondheid.

Programma slim en gezonde stad van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt inzicht in de mogelijkheden om te werken aan een stillere en gezonde stedelijke omgeving. De focus ligt op gezondheidsaspecten van geluidshinder en de beleving van geluid in de openbare ruimte. De publicatie draagt praktische oplossingen, inspirerende voorbeelden en maatregelen aan die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van de geluidsomgeving.